Egyedülkereső és Egyedülnevelő (Alleinverdiener-Alleinerzieherabsetzbetrag) adókedvezmények

2022-11-30

Mi az az Egyedülkereső és Egyedülnevelő adókedvezmény és mekkora összegben jár?

Az egyedülkereső/egyedülnevelő adókedvezmény közvetlenül csökkenti a befizetendő adó mértékét. Illetve ezek olyan speciális adókedvezmények, amelyek nem függnek a befizetett adó mértékétől, tehát úgynevezett "negatív adó" formájában a befizetett adón felül is igényelhetők.

 

Növekedés

Gyerekek száma

Egyedülkereső / egyedülnevelő adókedvezmény összege

  1 gyerek esetén 494 €
2.gyerek 175 € 2 gyerek esetén 669 €
3.gyerek 220 € 3 gyerek esetén 889 €

 

 

 

 

 *Fontos! A 220 eurós összeg minden további gyermekre is vonatkozik.


Ki tudja igénybe venni?

Az egyedülkereső/nevelő adókedvezmény akkor jár az adott adóévre, ha a családi pótlék már kifizetésre került legalább 7 hónap időtartamra.

Egyedülkeresőnek számít:

  • Házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban vagy egy háztartásban él a partnerével/házastársával.
  • És a partner/házastárs jövedelme nem haladja meg az adott évben a 6000 eurot vagy annak megfelelő mértékű egyéb valutát

Az egyedülkereső adókedvezményre csak egy személy jogosult. Ha mindkét személy megfelel a követelményeknek akkor csak a magasabb jövedelmű személy igényelheti a kedvezményt.

Egyedülnevelőnek számít:

Az egyedülnevelő adókedvezményre jogosult szülők azon adózók, akik gyermekükkel közösen az adott naptári évben hat hónapnál tovább nem élnek együtt vagy egy közösségben házastárssal/élettárssal.